ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ (ΣΕ ΡΙΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΚΑΙ ΧΡ.ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΕΣ)

Η  FESS είναι  χειρουργική  τεχνική  η οποία εφαρμόζεται αρκετές   δεκαετίες  στην Β.Αμερική  και Ευρώπη αλλά και αρκετά χρόνια  στην Ελλάδα.

Αφορά στη  χειρουργική η  οποία  αποσκοπεί  στην εξυγίανση των ανατομικών δομών της  μύτης και  των παραρρινικών  κοιλοτήτων (ιγμόρεια, ηθμοειδείς κυψέλες,σφηνοειδείς  κόλποι) και  απαλλαγή τους  από  πολύποδες (της μύτης και των παραρρινικών κοιλοτήτων) , χρόνιες  ιγμορίτιδες , συμπτωματικές κύστεις  στα ιγμόρεια κ.τ.λ

Η διαφορετικότητα της εν λόγω χειρουργικής  τεχνικής έγκειται στο γεγονός ότι σέβεται  τα  ανατομικά στοιχεία της περιοχής πολύ περισσότερο απ’ ότι κλασσικές τεχνικές με διάνοιξη  π.χ. των  ιγμορείων  από  το  πρόσθιο τοίχωμά τους διαστοματικά, οι  οποίες  και  εμφανίζουν αρκετά  προβλήματα  μετεγχειρητικά , όπως  έντονο  πόνο ,οίδημα  στην παρειά που αργεί  να  παρέλθει, μακρύτερη  νοσηλεία  και  διαταραχές  της  αίσθησης ή και νευραλγίες  για  πολλούς  μήνες.

Στόχος  είναι να διανοίγονται  τα  φυσιολογικά  στόμια παροχέτευσης  των  παραρρινικών κοιλοτήτων  και να μη  δημιουργούνται  άλλα  σε θέσεις  που δεν  λειτουργούν  σωστά  και  δεν  παροχετεύουν.

Για να κατανοήσει  ο αναγνώστης  το θέμα , θα  ξεκινήσουμε με  ένα πολύ απλό ερώτημα: τι είναι τα  ιγμόρεια? Πρόκειται  για κοιλότητες  οι  οποίες  βρίσκονται εκατέρωθεν της  μύτης (2 ιγμόρεια έχουμε) και  κάτω από τα μάτια.Οι κοιλότητες  αυτές φυσιολογικά περιέχουν αέρα , ο οποίος  συνεχώς ανανεώνεται μέσω μικρών στομίων , από τη μύτη φυσικά.

Aντίστοιχοι  σχηματισμοί (κοιλότητες με αέρα δηλ), υπάρχουν και ανάμεσα στα μάτια και στη μύτη (ηθμοειδείς κυψέλες), πάνω από τα μάτια στο μέτωπο (μετωπιαίοι κόλποι) αλλά και πίσω από τη μύτη  και ανάμεσα στα μάτια (σφηνοειδείς κόλποι).

Η παρουσία όλων αυτών των αεροφόρων κοιλοτήτων εξυπηρετεί αφ’ ενός τη μείωση του βάρους της κεφαλής και την ηχητική της φωνής (λειτουργούν δηλ.ως αντηχεία κατά την ομιλία και το τραγούδι), αλλά και δίνουν λειτουργικό χώρο για την εκτόνωση αυξημένων ατμοσφαιρικών πιέσεων όπως π.χ. κατά το φύσημα της μύτης ή το βήχα.

Τι είναι η ιγμορίτιδα;

Είναι η φλεγμονή των ιγμορείων κοιλοτήτων οι οποίες πλέον αντί να έχουν αέρα καταλαμβάνονται  σε οξεία ιγμορίτιδα από υγρό (ενδεχομένως πύον) ή και πολύποδες όπως σε χρόνια ιγμορίτιδα, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει τα γνωστά συμπτώματα βάρους στο μέτωπο, γύρω από τα μάτια και στο πρόσωπο,πόνο και ίσως πυρετό με μπουκωμένη μύτη.Τις περισσότερες φορές η νόσος ξεκινά ως ένα απλό κρυολόγημα (συνάχι) και ματαπίπτει σε μια επιπλοκή (ιγμορίτιδα),συχνότερα όταν συνυπάρχουν και άλλοι προδιαθεσικοί  παράγοντες όπως η αλλεργία της μύτης ,το κάπνισμα ή ανατομικές-κατασκευαστικές δυσμορφίες όπως π.χ. σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (στραβό διάφραγμα).

Η χειρουργική αντιμετώπιση βέβαια, δεν έχει θέση συνήθως στην οξεία φάση (εξαίρεση αποτελούν οι σοβαρές επιπλοκές)  αλλά στις χρόνιες καταστάσεις.

Η ενδοσκοπική χειρουργική διενεργείται μέσω ειδικών οπτικών συστημάτων ,τα οποία είναι μικρής διαμέτρου (από 2,7 mm έως 3,5-4,0 mm) ανοξείδωτοι σωλήνες ,οι οποίοι συνδέονται με πηγή ισχυρού ψυχρού φωτισμού και κάμερα ,κι έτσι μας φέρνουν εικόνα από τις στενές και σκοτεινές ρινικές και παραρρινικές κοιλότητες  σε τηλεόραση ,όπου με τη βοήθεια εκλεπτυσμένων και ειδικά  σχεδιασμένων χειρουργικών λαβιδών γίνεται η επέμβαση με το γιατρό να παρακολουθεί το monitor.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής έχουν ήδη αναφερθεί. Μάθετε περισσότερα επικοινονώντας  με το γιατρό στο e-mail ή στο τηλέφωνο.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ